Язовирни стени

Язовир „Долно Капиново”

Язовир „Долно Капиново”

СТЕНИ

Основно предназначение на обекта: Напояване на 3500 дка земеделски площи в землището на с.Д. Капиново общ.Кирково.

Проект за бетонова язовирна стена от валиран бетон. Височина на стената – 35 м. Проект за основен изпускател D400, челен преливник, КИС и съоръжения.

Възложител: Община Кирково     Година на приключване: 2003

Галерия

Dolno kapinovo
HPIM3556
dolno kapinovo
foto-kapino-1