Хидротехнически тунели

Водовземен тунел на ВЕЦ „ЧАЯ”

Водовземен тунел на ВЕЦ „ЧАЯ”

ТУНЕЛИ1

Водовземен тунел на ВЕЦ „Чая” за оразмерително водно количество – 3,0m3/s , коритообразен профил B/H =2.50/2.50m

Възложител: “БОЗЕВ И СИЕ” ООД      Година на приключване: 2009