Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. “Йовковци” - СОЗ общ. Велико Търново

яз. “Йовковци” - СОЗ общ. Велико Търново

ПУП1

Проект за санитарно-охранителна зона на яз."Йовковци"

Възложител: МОСВ     Година на приключване: 2003

Галерия

iovkovtci soz Model (1)

Референции

1
2
3