Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. ”Нейковци” общ. Трявна

яз. ”Нейковци” общ. Трявна

ПУП1

Проект за Устройствен план и санитарно-охранителна зона на яз.Нейковци

Възложител: МРРБ и Световна Банка Година на приключване: 2011