Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. "Среченска бара" СОЗ общ. Монтана

яз. "Среченска бара" СОЗ общ. Монтана

ПУП1

Проект за санитарно-охранителна зона на яз. "Среченска Бара"

Възложител: МРРБ     Година на приключване: 2005

Галерия

srechanska