Пречиствателни станции за отпадни води

Работен проект за помпена станция на завод „Вулкан” гр. Димитровград

Работен проект за помпена станция на завод „Вулкан” гр. Димитровград

ПС

Целта на проекта е даде проектно решение за «затваряне» на оттока от промишлени води към р.Марица и изграждане на помпена станция за условно чисти води , която чрез напорен тръбопровод да прехвърли водите към съществуващата Помпена станция за оборотни води.

Помпената станция се разполага на разстояние от 5.00m от ж.п. линията обслужваща завода , като това наложи специална конструкция на помпената станция.Обекта е въведен в експлоатация през 2008г.

Възложител: Italcementi group ltd Година на приключване: 2008

Галерия

HPIM4616
HPIM4617
Picture 025
Picture 029