Водноелектрически централи

ВЕЦ “МУГЛА”

ВЕЦ “МУГЛА”

ВЕЦ

ВЕЦ “МУГЛА” , Мощност: 600,00kW”

Възложител: “ХИДРО ЕКО ГРУП” ООД      Година на приключване: 2007

Галерия

mugla