ВиК и тръбопроводи

Генерално водоснабдяване на гр. Доспат с. Змеица и с. Касъка

Генерално водоснабдяване на гр. Доспат с. Змеица и с. Касъка 26км

ВС

Проект за генерално водоснабдяване на гр.Доспат с.Змеица и с. Касъка с обща дължина на напорните тръбопроводи - 26 км проектирани от стоманени тръби за високо налягане – 26 atm. Неразделна част от проекта е и водохващане на р.Сърнена , дренажно водовземане, черпателен резервоар и помпена станция.

Възложител: Община гр. Доспат     Година на приключване: 2007

Галерия

1
2
3
4
5

Референции

1