ВиК и тръбопроводи

Работен проект за възстановяване на тръбоповод – ГТ-2 от НП “СТРАЛДЖА” от НС “СРЕДНА ТУНДЖА”

ГТ-2 от НП “СТРАЛДЖА” от НС “СРЕДНА ТУНДЖА”

ВС

Описание на проекта: НП “СТРАЛДЖА” е с площ на напоителното поле е 63861дка. Водоосигуряването се осъществява от канал М-1 , ПС “Горно Александрово” , изравнител “Горно Александрово” и ГСТ “Стралджа” , от който в края се отделят водопроводи ГТ-2 и ГТ-1, образуващи пръстен около гр.Сталджа.

В участъка предвиден за реконструкция ГТ-2 е с диаметър ф1000 и е оразмерен за Q=0.900 m3/s и напор 10atm. Целта на проекта за реконструкцията на водопровод за поливна вода ГТ-2 e да се заменят стоманените тръби със стъклопластови GRP 1000.

Възложител: МЗХ     Година на приключване: 2004

Галерия

HPIM1122
HPIM1126
HPIM1128
HPIM1130

Референции

7