ВиК и тръбопроводи

Работен проект за водохващане на канал „Ени Арк” от р. Марица

Работен проект за водохващане на канал „Ени Арк” от р. Марица

ВС

Техническите параметри на обекта са следните: Оразмерително водно количество – Q=8.00m3/s; Дължина на участъка – 1300.00м; Наклон на дъното на участъка – 0.001; Ширина на канала - 15.00 м.

Водохващането е проектирано да се изпълни с габиони и водоплътен елемент – асфалтобетонова диафрагма с дебелина 50см и преходен филтър – баластра - 0.25см от двете страни на диафрагмата.Диафрагмата се фундира върху стоманобетонова плоча. Водовземните отвори са 4 бр. тръби DN800 изпълнени в стоманобетонова батерия. Предвижда се с цел затваряне на водохващането за ремонтни работи да се разположат и 2 бр. реда ниши за дамбалкени. Короната е оформена като селскостопански път с настилка трошен камък

Възложител: МЗХ     Година на приключване: 2008

Галерия

HPIM5435
HPIM5436
HPIM5447
HPIM5458
HPIM5459
HPIM5472
HPIM5474
HPIM5479

Референции

6