Клиенти

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите

Световна банка в България

Световна банка в България

Министерство на земеделието и храните

Министерство на земеделието и храните

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Столична община

Столична община

Национална електрическа компания

Национална електрическа компания

Български държавни железници

Български държавни железници

Община Русе

Община Русе

Община Добрич

Община Добрич

Община Сандански

Община Сандански

Община Сливен

Община Сливен

Община Кърджали

Община Кърджали

Община Доспат

Община Доспат

Община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев

Община Баните

Община Баните

Община Мадан

Община Мадан

Кралство Мароко

Кралство Мароко

Водоснабдяване и канализация Габрово

Водоснабдяване и канализация Габрово

Напоителни системи

Напоителни системи

Софарма АД

Софарма АД

Солвей соди

Солвей соди

EP Hydro Power

EP Hydro Power

ВиК Йовковци

ВиК Йовковци

Italcimenti Group

Italcimenti Group

Контакти

София, ул. Дунав №43, офис №3

02 494 0965

02 494 0975

0898 622 656

office@hydrogeocomplect.com