За нас

Фирма “ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е регистрирана през 2000г. в гр. София. Фирмата се управлява и представлява от инж. Валентин Иванов Анастасов. “ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е продължител на дейността на ЕТ “ВИА-ИНЖЕНЕРИНГ” която е регистрирана през 1992г.

“ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е редовен член на БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА.

Фирмата е специализирана в проучването и проектирането на хидротехнически, хидромелиоративни , водоснабдителни проекти и обекти от областта на инженерните съоръжения , ВЕЦ и  геотехническите  конструкции.

„ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2000 за проектиране на ХТС, ХМС , САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ЯЗОВИРИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ , ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ  /ПСОВ и ПСПВ/ И ГЕОДЕЗИЯ.

Към настоящия момент “ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е единствената  фирма  в България с изработени и одобрени проекти за САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ по НАРЕДБА №3 от 2000г. на големи язовири за питейно водоснабдяване – яз.ЙОВКОВЦИ , яз.СРЕЧЕНСКА БАРА и яз.”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”.

“ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е единствената  фирма  в България с изработени , реализирани и пуснати в експлоатация биологични ПСОВ по програма PHARE – трансгранично сътрудничество.

Фирмата е работила по съвместни проекти с партньори като: “PB KENNEDY & DONKIN” – “Parsons and Brienckerhoff”  Company ENGLAND – PHARE PROJECT, СК13 ХОЛДИНГ , РТ “Нешева” , „ЕНЕРГОПРОЕКТ – ХИДРОЕНЕРГЕТИКА” ООД , “ТРАПС” ООД, “CABINET OBER” – MORROCCO   и други.

Фирма “ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД разполага със свое собствено техническо , компютърно , геодезично и софтуерно оборудване за извършване на своята дейност .

Специалистите на фирмата са с достатъчен стаж и опит като повечето от тях са работили в проектантски организации като “ЕНЕРГОПРОЕКТ” ЕАД  , “ВОДПРОЕКТ” ЕАД, “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ЕАД, “ ТРАНСПРОЕКТ” ЕАД, “ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ” ЕАД, “ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕАД  и др.

Проектантите на фирмата са редовни членове на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционноно проектиране).

Контакти

София, ул. Дунав №43, офис №3

02 494 0965

02 494 0975

0898 622 656

office@hydrogeocomplect.com

Геодезично оборудване

GPS RADIAN IS L1/L2 – 1 бр.

Тотални станции – 2 бр.(Sokkia SET600 и ТOPCON 236N)

Нивелири – 2 бр. (Sokkia C330 и ТOPCON )

Лазерни ролетки за мерене на дължини до 250м  - 1 бр. LEICA

Аксесоари за геодезично оборудване