Референции

Язовири

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
3
4
5
6
7
8
9

Водноелектрически централи

1
2
3
4
5

Водноснабдителни обекти

1
2
4

Инженерни съоражения

1
2
3
4
5
6
7

Корекции на реки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пречиствателни станции за отпадъчни води

1
2
3

Санитарно-охранителни зони

1
2
3

Устройствени планове

1
2

Технически контрол

1
2

Контакти

София, ул. Дунав №43, офис №3

02 494 0965

02 494 0975

0898 622 656

office@hydrogeocomplect.com