ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Вижте част от нашите проекти

0
Успешни проекти
0
Доволни клиенти
0
Години опит
0
Награди и сертификати

30 години опит, високо качество и професионализъм

Нашата компания е специализирана в проучването и проектирането на хидротехнически, хидромелиоративни , водоснабдителни проекти и обекти от областта на инженерните съоръжения, ВЕЦ и  геотехническите  конструкции.

“ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ” ЕООД е единствената фирма в България с изработени и одобрени проекти за санитарно-охранителни зони по Наредба № 3 от 2000 г. на големи язовири за питейно водоснабдяване и реализирани и пуснати в експлоатация биологични ПСОВ по програма PHARE – трансгранично сътрудничество.

Нашият професионален екип ще се погрижи за успешната реализация на Вашия проект.
VA sign

 инж. Валентин Анастасов - Управител

За да уговорите среща, моля пишете или се обадете.

Нашият професионален екип ще се погрижи за успешната реализация на Вашия проект.