Хидротехнически тунели

Отбивен тунел яз. "Цанков камък"

Отбивен тунел яз. Цанков камък

ТУНЕЛИ1

Отбивен тунел на яз.”Цанков Камък” за оразмерително водно количество – 650m3/s , коритообразен профил B/H =6.50/6.50m

Възложител: НЕК ЕАД      Година на приключване: 1991

Галерия

2
3
4
IMG 8712