Хвостохранилища и хидротранспорт

Хидротранспорт Елаците

Хидротранспорт Елаците

Hvostohranilishta

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪКА ОТ ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА на обект: ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „БЕНКОВСКИ 2”
Цел на проекта хидравлични проверки на хидротранспортната система /източна и западна нитки с намивни хвостопроводи/ за участъка от РШ3 до край намивни тръбопроводи, идейно решение за нова разпределителна шахта. Хидравлическата проверка е извършена за следните случаи:
Проверка на възможността за хидроциклониране по всяка от двете нитки до кота 704
Проверка на възможността за директен намив по всяка от двете нитки до кота 720

Възложител: Геопроект ЕООД Година на приключване: 2015

Хвостохранилища и хидротранспорт