Рибарници и рибовъдни стопанства

Рибарник Искрецка

Рибарник Искрецка

Ribarnici

Работен проект за рибовъдно стопанство на р. Искрецка. Обекта: рибовъдно стопанство на р.Искрецка се разполага в землището на с.Искрец и се състои от следните подобекти: Водохващане на р.Искрецка. Напорен тръбопровод DN450, HDPE. Входна водомерна шахта. Захранващ стоманобетонов канал. Стоманобетонови батерии/басейни/ за рибовъдно стопанство. Изходна стоманобетонова шахта с помпа и канал за оборотни води
Стоманобетонова шахта за отвеждане на води и брегоукрепване. Експлоатационна сграда. Сграда за първоначална продажба. Път за транспортен достъп.

Възложител: Пескадо 2012 ЕООД    Година на приключване: 2017

Галерия

DSC00151
HPIM4778
Picture 008
Picture 015

Референции

1
2

Рибарници и рибовъдни стопанства