Рибарници и рибовъдни стопанства

Проект за Рибарник Видин

Проект за Рибарник Видин

Ribarnici

Технически проект за рибовъдно стопанство "СИЛУРУС" на р. Тополовец гр. Видин.

Възложител: БК ООД     Година на приключване: 2013

Галерия

DSC00151
HPIM4778
Picture 008
Picture 015

Референции

1
2

Рибарници и рибовъдни стопанства