Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. ”Луда Яна” общ. Панагюрище

яз. ”Луда Яна” общ. Панагюрище

ПУП1

Проект за Устройствен план и санитарно-охранителна зона на яз. Луда Яна

Възложител: МРРБ и Световна Банка Година на приключване: 2011

Галерия

Pup luda Iana