Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. "Калинките" общ. Сандански

яз. "Калинките" общ. Сандански

ПУП1

Проект за устройствен план на язовир „Калинките

Възложител: МЗХ     Година на приключване: 2006

Галерия

kalinkite