Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. "Левка" - ПУП общ. Свиленград

яз. "Левка" - ПУП общ.Свиленград

ПУП1

Проект за устройствен план на язовир „Левка”

Възложител: МЗХ     Година на приключване: 2005

Галерия

levka