Проекти за устройствени планове и СОЗ

яз. ”Христо Смирненски” общ. Габрово

яз. ”Христо Смирненски” общ. Габрово

ПУП1

ППроект за санитарно-охранителна зона на яз.Христо Смирненски

Възложител: ВиК Габрово”     Година на приключване: 2007

Галерия

HPIM4803
HPIM4805
HPIM4808
HPIM4810

Референции

9s