Пречиствателни станции за отпадни води

ПСОВ „БАНИЧАН”

ПСОВ „БАНИЧАН”

ПС

Пречиствателна станция за отпадни води N=1900ЕЖ

Възложител: Община Гоце Делчев Година на приключване: 2008

Галерия

IMGP1530
IMGP1531

Референции

10
11