Корекции на реки и канали

Корекция на р. Тунджа

Корекция на р. Тунджа

РЕКИ1

Корекция на р. Тунджа при с.Самуилово с дължина на участъка 1200м. Проект за укрепване на фундаментите при моста на пътя за с.Самуилово.

Възложител: Областна Управа гр. Сливен     Година на приключване: 2004

Галерия

Tundja
tunja-2