Корекции на реки и канали

Корекция на р. Слатинска

Корекция на р. Слатинска – гр. София.

РЕКИ1

Проект за бетонова язовирна стена от валиран бетон. Височина на стената – 35 м. Проект за основен изпускател D400, челен преливник, КИС и съоръжения.

Възложител: Столична Община     Година на приключване: 2008

Галерия

Picture 017
Picture 020
Picture 026
Picture 038