Изравнители и резервоари

Резервоар 2000м3 Асарел Медет

Резервоар 2000м3 Асарел Медет

Izravniteli

Стоманобетонов резервоар за богати разтвори , прилежащите съоръжения, както и довеждащ и отвеждащ тръбопровод”.
Изграждането им ще се осъществи в два етапа – В етап 1 ще се изградят водосток под технологичен път и тръбопровод 1182, който ще свързва изходната шахта на водостока с ПСБР. По трасето на тръбопровода е предвидено да има разпределителна шахта със спирателна арматура и опорни блокове в чупките на тръбопровода. В етап 2 ще се изградят резервоара за богати разтвори, свързващите тръбопроводи, отводнителна скатова канавка и стълби за достъп от технологичен път до резервоар за богати разтвори. Свързването на резервоара за богати разтвори ще бъде, като от разпределителна шахта по трасето на тръбопровод 1182 се изгради тръбопровод до него посредством тройник. Изходният тръбопровод на резервоара за богати разтвори отново ще се свърже с тръбопровод 1182 с тройник при опорен блок 2, изграден в етап 1.

Възложител: БТ Инженеринг ЕООД  Година на приключване: 2014