Водноелектрически централи

ВЕЦ “НИСА”

ВЕЦ “НИСА”

ВЕЦ

ВЕЦ “НИСА” , Мощност: 200,00kW

Възложител: “ЕКОКОНСУЛТ-НИТА” ООД  Година на приключване: 2010

Галерия

nisa
nisa2
nisa3
vec nisa