Анализ на риска от наводнения

Наводнение в град Мизия

Наводнение в град Мизия

Navodneniq

Хидравлично моделиране на р. Скът. Разработката е при наличие на данни от свидетелски показания за размера и ясната идентификация на заливните зони да се определи водното количество , което е в състояние да осигури най-малко 90% припокриване на залятата зона. Залятата зона е идентифицирана по следните основни паараметри: Снимки на наводнената зона, Свидетелски показания за налични дълбочини и граница на заливане, Данни от експлоатационни предприятия по инфраструктурата на района.

Възложител: ДАНС И ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА    Година на приключване: 2015

Анализ на риска от наводнения